top of page

På denna sidan kan ni se ett axplock av de rapporter som framställds mellan 2018 och 2021.

20200530_135722.jpg

Undersökningar av amfibier och om dessa är påverkade av BD (Batrachochytrium dendrobatidis) med hjälp av e-DNA

2019 fick eDNA solutions med hjälp av WaterCircle i uppdrag att undersöka småvatten efter amfibier och den farliga svampsjukdomen Batrachochytrium dendrobatidis. Uppdraget utfördes åt Miljødirektoratet och har även utförts 2020 och kommer att utföras 2021. Totalt har ca 200 småvatten undersökts från Lillehammer i norr till Kristandsand i söder.

Biotopvård i Sörån och Nolån

Under 2020 och 2021 genomförde WaterCircle biotopvård i Sörån och Nolån i Bollebygds kommun. Detta är slutredovisningarna av dessa restaurering. Uppdraget utfördes åt Lygnerns vattenråd.

20200827_123903.jpg
org_238ccdf86ba4c99e_1550826552000.jpg

Hydromorfologisk åtgärdsplan för Mieån

Tillsammans med EnviroPlanning och Sportfiskarna togs en hydromorfologisk åtgärdsplan för Mieån och Påkamålarbäcken i Blekingen län. Planen innehåller: biotopkartering, åtgärdsförslag, nyckelbiotoper och ekosystemtjänster. Planen togs fram 2019–2020 åt länsstyrelsen i Blekinge län inom LIFE-projektet Grip on Life.

Undersökningar av flodpärlmusslor med hjälp av e-DNA i Linaälven

Under hösten 2018 fick vi tillsammans med eDNA solutions uppdraget att undersöka förekomsten av flodpärlmusslor i Linaälven i Norrbottens län.  Förutom Linaälven undersöktes också ett par andra vattendrag i närområdet. Uppdraget utfördes åt SWECO/LKAB.

20170830_110828_Sollumsån.jpg
20200709_145253.jpg

Undersökning av flodpärlmusslor i Ätran uppström Vinsarpasjön.

Under 2020 genomförd vi ihop med Sportfiskarna inventering av flodpärlmusslor i Ätran uppströms Vinsarpasjön. Uppdraget är ett led i arbetet med att kartlägga flodpärlmusslorna i denna del av Ätran. Uppdraget genomfördes åt Ätrans vattenråd.

Biotopkartering av Vinåns avriningsområdet Under hösten 2020 fick vi tillsammans med Sportfiskarna uppdraget att biotopkartera Vinån och ta fram åtgärdsförslag. Uppdraget utfördes åt LEVA mellersta Halland

Vinån.jpg
20200812_103714.jpg

Undersökning av fiskfauna med hjälpa

av e-DNA 

Under 2019 fick vi tillsammans med eDNA solutions  två uppdraget att undersöka fiskfaunan i vattendrag. Ett av uppdragen var tre vattendrag i Halland och det andra var i Svartån i Jönköpings län. Uppdragen utfördes åt Hallands länsstyrelse och Sportfiskarna

Undersökning av groddjursmiljöer

Under h 2020 fick vi att uppdraget att undersöka områden kring väg 49 mellan Skara och Skövde med avseende på områden som var lämpliga för gruddjur. Uppdraget utfördes åt Afry

20200820_152827.jpg
DJI_0192.JPG

Utformning av dagvattendamm

Under 2020 fick vi uppdraget att dimensionera och utforma en dagvattendamm vid Arendals bergtäkt. Uppdragen utfördes åt Swerock

bottom of page